ROT-arbeten


Rotavdrag

Vi utför arbeten med ROT-avdrag och innehar F-skattsedel.
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i.
Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Läs mer om ROT regler på skatteverkets webbplats genom att klicka HÄR